Links overslaan
Leiders marktaandeel cannabis UK

Analyse van marktaandeelleiders in cannabis: Focus op het Verenigd Koninkrijk

De cannabismarkt in het Verenigd Koninkrijk is een ingewikkeld web van spelers die elk strijden om de controle over een groeiende en steeds lucratievere industrie. De Lyphe Group, het Curaleaf-netwerk en IPS Pharma/Grow Pharma domineren het marktaandeel van cannabis en hebben bijna 60% van de markt in handen via hun uitgebreide netwerken van klinieken, artsen, apotheken, importeurs en distributeurs.

Ondanks het feit dat het Verenigd Koninkrijk een van 's werelds grootste exporteurs van medicinale cannabis is, is het voor binnenlands gebruik sterk afhankelijk van import. de productiemogelijkheden van het land en haar daadwerkelijke controle over de markt.

Belangrijkste opmerkingen

 • De Britse cannabisindustrie wordt voornamelijk gecontroleerd door de Lyphe Group, het Curaleaf-netwerk en IPS Pharma/Grow Pharma, die samen ongeveer 60% van het marktaandeel voor hun rekening nemen.
 • Het Verenigd Koninkrijk is een grote wereldwijde exporteur van medicinale cannabis, maar is voor binnenlandse consumptie afhankelijk van import, wat de kloof aantoont tussen zijn productiemogelijkheden en de controle over de markt.
 • Analyse van de cannabismarkt wijst op een snel groeiende cannabismarkt omvang, met het potentieel voor een grotere dominantie in de komende jaren.
 • Ondanks het feit dat ze een van de s werelds grootste exporteurs van medicinale cannabisHet Verenigd Koninkrijk staat voor tal van uitdagingen bij de groei en expansie van de binnenlandse markt.
 • Beleidsveranderingen, investeringen in de particuliere sector en acties van de belangrijkste belanghebbenden zullen een cruciale rol spelen in vormgeven aan de cannabismarkt groei en zijn traject in de toekomst.

Inzicht in de legalisatie van cannabis in het Verenigd Koninkrijk en de opkomst van de industrie

De conservatieve beleidsaanpak van het land heeft de geschiedenis van cannabislegalisering in het Verenigd Koninkrijk bepaald. Hoewel het wordt beschouwd als een van 's werelds grootste exporteurs van medicinale cannabis, duurde het tot 2018 voordat medicinale cannabis in het Verenigd Koninkrijk werd gelegaliseerd voor patiënten met zeldzame ziekten. Het wettelijke kader rond cannabis in het Verenigd Koninkrijk blijft echter streng en vormt een aanzienlijke uitdaging voor de groei van de markt en de toegang van patiënten tot medicinale cannabis.

Wettelijke status en marktaandeel cannabis
Wettelijke status cannabis

De historische context van cannabiswetgeving in het Verenigd Koninkrijk

Cannabis werd voor het eerst illegaal voor recreatief gebruik onder de Dangerous Drugs Act van 1971. Sindsdien is het voornamelijk een klasse B drug gebleven, ondanks periodieke pogingen tot decriminalisering. De legalisatie van medicinale cannabis in 2018 betekende een cruciaal moment in de cannabiswetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Alleen patiënten met specifieke aandoeningen, zoals zeldzame vormen van epilepsie of ernstige misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie, krijgen echter toegang tot voorgeschreven cannabis. Deze exclusiviteit heeft de groei van de Britse cannabisindustrie sterk beïnvloed.

Wettelijk kader en beperkingen die de marktgroei beïnvloeden

Als direct gevolg van het strenge wettelijke kader in het Verenigd Koninkrijk ondervindt de groei van de cannabismarkt aanzienlijke beperkingen en moeten medicinale cannabisproducten worden geïmporteerd, wat leidt tot vertragingen bij de aanschaf en hoge kosten voor patiënten. Bovendien leggen richtlijnen van het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en de National Health Service (NHS) extra beperkingen op aan de groei van de industrie en de toegang van patiënten tot voorgeschreven cannabis.

De groei van de Britse cannabismarkt wordt beperkt door strenge wettelijke kaders, vooral met betrekking tot medicinale cannabis, die alleen voor beperkte aandoeningen worden voorgeschreven en vereisen dat alle medicinale cannabisproducten worden geïmporteerd, wat leidt tot vertragingen en hoge kosten.

Verschillende overheidsinstanties, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben een directe invloed op de groei van de cannabisindustrie en de toegang voor patiënten. De volgende tabel geeft een overzicht van deze instanties en hun rol:

OverheidsinstantieRol in legalisatie en regulering van cannabis
ThuiskantoorVerantwoordelijk voor het toezicht op de binnenlandse licenties voor de productie van medicinale cannabis en industriële hennep.
Nationaal instituut voor gezondheid en zorg (NICE)Biedt richtlijnen voor het klinisch gebruik van medicinale cannabis en de aandoeningen waarvoor het kan worden voorgeschreven.
Nationale Gezondheidsdienst (NHS)Financiert en biedt patiënten toegang tot medicinale cannabisproducten via verwijzingen van huisartsen en specialistische zorg.

Uiteindelijk laten de geschiedenis van de cannabiswetgeving in het Verenigd Koninkrijk en het huidige wettelijke kader een duidelijke kloof zien tussen binnenlands beleid en internationale marktposities. Bijgevolg wordt de groei van de Britse cannabisindustrie belemmerd door vele factoren, variërend van wettelijke beperkingen tot onvoldoende toegang voor patiënten.

De economische impact van cannabis op de Britse markt

Volgens recente marktonderzoek cannabisDe Britse medicinale cannabismarkt maakt een snelle groei door en zal naar verwachting 1,2 miljard dollar waard zijn in 2024. Deze vooruitgang is niet alleen belangrijk voor de marktwaarde, maar ook voor de bredere economische impact van cannabis voor het VK, waaronder het creëren van banen, potentiële belastinginkomsten en bijdragen aan de landbouw- en milieusector.

De opkomst van deze bloeiende industrie heeft al talloze banen opgeleverd, van teelt en verwerking tot distributie en detailhandel. Met de verdere uitbreiding van de markt zal het aantal vacatures de komende jaren aanzienlijk toenemen.

Bovendien heeft het legaliseren van cannabis voor recreatief gebruik het potentieel om aanzienlijke belastinginkomsten te genereren. Een recent onderzoek schatte dat legalisatie een jaarlijkse belastingopbrengst van £5 zou kunnen opleveren.5 miljard. Met deze inkomsten zouden verschillende openbare diensten kunnen worden gefinancierd, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuurprojecten.

"Het legaliseren van cannabis voor recreatief gebruik zou een jaarlijkse belastingopbrengst van 5 pond kunnen opleveren.5 miljard in het Verenigd Koninkrijk."

Naast de financiële voordelen heeft de cannabisindustrie ook een potentieel voor positieve effecten op het milieu en de landbouw. Hennep, een niet-psychoactieve variëteit van de cannabisplant, kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder textiel, biobrandstof en een milieuvriendelijk alternatief voor plastic. Deze veelzijdigheid draagt bij aan een duurzaam milieu en kan de groei van de Britse landbouw stimuleren.

USCanadaUK
$17.5 miljard (2018)$1,6 miljard (2018)5,5 miljard pond (potentieel)

De Britse marktinkomsten voor cannabisproducten zijn momenteel geconcentreerd in de medicinale sector, maar de economische impact is aanzienlijk en veelzijdig en reikt veel verder dan de marktwaarde. Naarmate de Britse markt zich verder uitbreidt en diversifieert, kunnen de bredere economische voordelen aanzienlijk bijdragen aan de welvaart van het land. Met name legalisatie voor recreatief gebruik vertegenwoordigt een onaangeboord potentieel voor hogere belastinginkomsten - een lucratieve kans voor zowel de overheid als de cannabisindustrie.

Trends in medicinale cannabis: Dynamiek van vraag en aanbod

In de afgelopen jaren heeft er in het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden in de vraag naar medicinale cannabis. De voortdurende groei van de medicinale cannabismarkt en de steeds veranderende trends op de cannabismarkt stimuleren deze transformatie..

Analyse van de groei van de medicinale cannabismarkt in het Verenigd Koninkrijk

De vraag naar medicinale cannabis in het VK is gestaag gegroeid, met een indrukwekkende groei van 425% in het particulier voorschrijven van medicinale producten zonder vergunning. Deze snelle toename heeft geleid tot de verwachting dat het VK de op een na grootste markt in Europa voor medicinale cannabis zal worden.

"De 425% groei van het aantal privévoorschriften voor medicinale producten zonder vergunning duidt op het potentieel voor exponentiële groei van de Britse medicinale cannabismarkt."

Uitdagingen voor patiënten en belemmeringen voor recepten

Ondanks deze groei worden patiënten nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke belemmeringen bij het voorschrijven van cannabis. Alleen gespecialiseerde artsen hebben de bevoegdheid om medicinale cannabis voor te schrijven en NHS-voorschriften voor het medicijn hebben strenge beperkingen. Met naar schatting 1,4 miljoen patiënten die op zoek zijn naar cannabisproducten via illegale markten vanwege wettelijke beperkingen, is de behoefte aan verandering prominenter dan ooit.

 1. Beperkingen tot recepten alleen door gespecialiseerde artsen
 2. Schaarste aan NHS-voorschriften voor medicinale cannabis
 3. 1,4 miljoen patiënten op zoek naar cannabisproducten via illegale markten

Importafhankelijkheid en gevolgen voor de binnenlandse markt

Opmerkelijk genoeg is het Verenigd Koninkrijk een van de grootste exporteurs van cannabis ter wereld. Toch heeft de binnenlandse markt nog steeds te kampen met producttekorten en hoge kosten door de grote afhankelijkheid van geïmporteerde cannabisproducten. Deze discrepantie tussen het binnenlandse beleid van het land en de internationale marktprioriteiten heeft geleid tot aanzienlijke gevolgen voor de gezondheidszorg en de patiënten die deze medicijnen nodig hebben.

Gevolgen voor de binnenlandse marktUitleg
ProducttekortenHet importeren van medicinale cannabis kan extra kosten met zich meebrengen, wat kan leiden tot opgeblazen productprijzen.
Hoge kostenBeperkingen op de binnenlandse markt staan in contrast met de positie van het Verenigd Koninkrijk als een belangrijke wereldwijde cannabisexporteur.
Onenigheid tussen beleidsterreinenBeperkingen op de binnenlandse markt staan in contrast met de positie van het VK als een belangrijke wereldwijde cannabisexporteur

Concluderend: zorgvuldige observatie van de groei medicinale cannabis markt en trends in de cannabismarkt is essentieel voor het herkennen van zowel de kansen als de uitdagingen voor de Britse markt. Door de huidige belemmeringen op het gebied van voorschriften aan te pakken, de binnenlandse productie uit te breiden en het beleid te harmoniseren, kan het Verenigd Koninkrijk een leidende rol spelen in de internationale medicinale cannabissector.

De rol van privéklinieken en voorschriften bij marktexpansie

Medisch Cannabis Toelaatbaarheidsvoorschrift UK
De rol van privéklinieken en voorschriften in de cannabismarkt

Naarmate de vraag naar medicinale cannabis toeneemt, particuliere cannabis klinieken in het Verenigd Koninkrijk en online diensten spelen een belangrijke rol bij het uitbreiden van de markt. Hoewel medicinale cannabis legaal is, belemmeren de strenge toelatingscriteria voor recepten van de National Health Service (NHS) de toegankelijkheid ervan voor veel patiënten. Vertrouwen op cannabis op recept via privéklinieken is voor velen een belangrijk alternatief geworden.

Het groeiende aantal particuliere cannabisklinieken in het Verenigd Koninkrijk overbrugt de kloof tussen de wetgeving en de behoeften van patiënten, door een betere toegang tot recepten en verstrekkingsdiensten mogelijk te maken.

Privéklinieken zijn snel in opkomst als essentiële zorgverleners voor patiënten die medicinale cannabis willen. Deze instellingen werken samen met gespecialiseerde artsen die medische producten op basis van cannabis mogen voorschrijven. De recente groei van particuliere cannabisklinieken in het Verenigd Koninkrijk wordt toegeschreven aan de beperkte beschikbaarheid van NHS-voorschriften, de hoge kosten van geïmporteerde producten en het toenemende bewustzijn onder patiënten over medicinale cannabis als behandelingsoptie.

 1. De toegang van patiënten tot recepten uitbreiden
 2. De beperkingen van NHS-voorschriften aanpakken
 3. Diverse gezondheidsdiensten en consulten aanbieden
 4. Zorgen voor een patiëntgerichte aanpak in de context van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen

Enkele van de prominente privé cannabis klinieken in het Verenigd Koninkrijk zijn De medicinale cannabis klinieken, Saffier Medische kliniekenen MyAccess-kliniekendie zich richten op een breed scala aan medische aandoeningen en pleiten voor een verantwoord gebruik van medicijnen op basis van cannabis.

KliniekAangeboden servicesBehandelde aandoeningen
Saffier Medische kliniekenBeoordelingen, voorschriften, monitoringPijnbestrijding, Neurologische aandoeningen, Psychische aandoeningen
ReleafBeoordelingen, voorschriften, monitoringPijnbestrijding, Neurologische aandoeningen, Slaapstoornissen
MyAccess-kliniekenConsulten, recepten, patiëntenondersteuningPijnbestrijding, Slaapstoornissen, Geestelijke Gezondheidsaandoeningen

Verkenning van de hennep- en CBD-markt in het Verenigd Koninkrijk

De Britse hennep- en CBD-markt wordt geconfronteerd met verschillende regelgevingsuitdagingen, die het industriële landschap vormgeven en de algehele groei beïnvloeden. In dit gedeelte duiken we in de huidige regelgeving voor CBD- en hennepproducten en verkennen we de mogelijke toekomst van de industrie na de Novel Foods regelgeving.

Verkenning van de hennep- en CBD-markt in het Verenigd Koninkrijk
Verkenning van de hennep- en CBD-markt in het Verenigd Koninkrijk

Het regelgevingslandschap voor CBD- en hennepproducten

Hoewel de CBD-markt in het Verenigd Koninkrijk een exponentiële groei heeft doorgemaakt, is het belangrijk om rekening te houden met de regelgeving en licenties die de productie, de verkoop en het gebruik van deze producten regelen. Op dit moment houdt het Ministerie van Binnenlandse Zaken toezicht op de licenties voor hennep, met strikte beperkingen voor het THC-gehalte en een focus op industriële toepassingen in plaats van consumptiegoederen.

Tot de belangrijkste uitdagingen op het gebied van regelgeving behoort de goedkeuring van Novel Foods bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), die verplicht is voor CBD-producten. Met het voorstel om hennepvergunningen over te hevelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het Departement voor Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA), heeft deze verandering het potentieel om de groei van de industrie te stimuleren en de marktexpansie te vergemakkelijken.

De toekomst van CBD-producten na de nieuwe voedselregulering

De toekomst van CBD-producten in het Verenigd Koninkrijk is grotendeels afhankelijk van de uitkomst van de Novel Foods regelgeving. Vanaf maart 2021 zijn nog niet alle ingediende producten gevorderd in het goedkeuringsproces, wat de strenge barrières weerspiegelt waarmee bedrijven te maken hebben.

"De uitkomst van de Novel Foods regelgeving zal een directe invloed hebben op de beschikbaarheid van producten en de concurrentie op de markt."

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitdagingen en mogelijke resultaten na de nieuwe voedselverordening:

UitdagingenPotentiële resultaten
Streng goedkeuringsprocesProducten van hogere kwaliteit op de markt
Beperkte productontwikkelingMinder keuze voor de consument
Kosten voor naleving van regelgevingStijging van productprijzen
Concurrentie met niet-goedgekeurde productenStrengere handhaving en sanering van de markt

Concluderend kan worden gesteld dat de Britse hennep- en CBD-markt kritisch is, waarbij de regelgeving en het Novel Foods-proces de toekomst bepalen. Door de mogelijke uitkomsten en uitdagingen in overweging te nemen, kunnen bedrijven zich beter voorbereiden op de toekomst en navigeren in de zich ontwikkelende cannabisindustrie.

Strategische aanbevelingen voor de toekomst van de Britse cannabisindustrie

Om de groei en ontwikkeling van de Britse cannabisindustrie aan te moedigen, heeft de All Party Parliamentary Group (APPG) voor Cannabidiol een reeks strategische voorstellen opgesteld. Deze aanbevelingen zijn gericht op het bevorderen van een concurrerende, duurzame en voordelige industrie voor alle belanghebbenden door het analyseren van verschillende factoren die de markt beïnvloeden en het aanpakken van bestaande uitdagingen.

Toekomstige strategie voor de Britse cannabisindustrie
Toekomstige strategie voor de Britse cannabisindustrie

Belangrijkste voorstellen van de parlementaire groep voor cannabisabidiol

De aanbevelingen van de APPG Cannabidiol hebben betrekking op de volgende belangrijke gebieden:

 1. Henneplicenties naar DEFRA
 2. Regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen stroomlijnen
 3. Haalbare THC-limieten instellen
 4. Huisartsen toestaan cannabis voor te schrijven
 5. Hervorming van relevante wetgeving om investeringen en de ontwikkeling van de wereldmarkt te stimuleren

Deze hervormingen pakken belangrijke hindernissen aan waarmee de Britse cannabisindustrieWe willen de lokale productie en distributie versterken en tegelijkertijd robuuste regelgevende normen handhaven.

Door hennepvergunningen over te hevelen naar het Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) wil de APPG Cannabidiol het proces stroomlijnen en de binnenlandse teelt vergemakkelijken, waardoor de industrie minder afhankelijk wordt van import.

Bovendien kan het stroomlijnen van de Novel Food-regelgeving voor CBD-producten zorgen voor een duidelijker en efficiënter pad voor nieuwe producten om op de markt te komen. Deze vereenvoudiging zal ondernemers en bedrijven in staat stellen te innoveren, zich aan te passen en zich aan te passen aan internationale trends, zodat het Verenigd Koninkrijk koploper blijft in de wereldwijde cannabisindustrie.

Het herzien van de THC-limieten en het opnieuw beoordelen van hun impact op de markt is een ander cruciaal aspect van de APPG Cannabidiol aanbevelingen. Door haalbare, op bewijs gebaseerde limieten vast te stellen, kan de industrie een balans vinden tussen optimaal presteren en het waarborgen van consumentenveiligheid en productintegriteit.

Het voorstel om huisartsen toestaan cannabis voor te schrijven kan ook problemen met betrekking tot de toegang tot medicinale cannabis voor patiënten drastisch aanpakken. Door de voorschrijfmogelijkheden uit te breiden tot andere dan gespecialiseerde artsen, wil APPG Cannabidiol het voorschrijfproces toegankelijker en efficiënter maken, wat de resultaten voor patiënten aanzienlijk verbetert.

Hervorming van de wetgeving om investeringen en wereldwijde concurrentiekracht te stimuleren is cruciaal voor de Britse cannabisindustrie. Het aanmoedigen van innovatie, het ondersteunen van partnerschappen en het koesteren van nieuwe bedrijven zal haar positie versterken en een wereldwijd concurrerende markt creëren, die tegemoet komt aan de behoeften van de economie en van patiënten.

Conclusie

De wereldwijde cannabismarkt biedt een fascinerende kans voor het VK om zich te vestigen als zowel een belangrijke speler in de export van medicinale cannabis als een bloeiende binnenlandse markt. De huidige staat van de markt is echter een bewijs van de uitdagingen waar het Britse cannabisbeleid voor staat. Dit rapport over de cannabismarkt heeft aangetoond hoe de positie van het VK in het mondiale landschap zich voortdurend ontwikkelt ondanks voortdurende obstakels die grotendeels voortkomen uit strenge wettelijke kaders en beperkingen.

Cruciaal voor het toekomstige succes van de cannabisindustrie in het VK zijn de strategische aanbevelingen van de All-Party Parliamentary Group for Cannabidiol, die een routekaart bieden voor het stimuleren van groei en het aanpakken van de vele barrières op het gebied van wet- en regelgeving en de toeleveringsketen waarmee de markt wordt geconfronteerd. Belangrijke belanghebbenden, zoals privéklinieken en overheidsinstanties, spelen een cruciale rol in het vormgeven van het traject, de expansie en de controle van de markt. Door deze aanbevelingen uit te voeren en progressieve beleidswijzigingen te omarmen, kan het Verenigd Koninkrijk ervoor zorgen dat het voorop blijft lopen op de wereldwijde cannabismarkt.

Concluderend kan worden gesteld dat het Verenigd Koninkrijk het potentieel heeft om een belangrijke kracht te worden in de cannabisindustrie en een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde cannabismarkt, maar alleen als het bereid is om de binnenlandse uitdagingen aan te pakken en een uitgebreide beleidshervorming door te voeren. Door dit te doen kan het Verenigd Koninkrijk de toegang van patiënten tot de broodnodige medicinale cannabis verbeteren en tegelijkertijd economisch profiteren van de vele kansen die deze dynamische markt biedt.

FAQ

Wie controleert de cannabismarkt in het Verenigd Koninkrijk?

De cannabismarkt in het Verenigd Koninkrijk wordt grotendeels beheerst door Lyphe Group, Curaleaf network en IPS Pharma/Grow Pharma, die samen goed zijn voor ongeveer 60% van het marktaandeel via een combinatie van klinieken, artsen, apotheken, importeurs en distributeurs.

Wat is de historische context van cannabiswetgeving in het Verenigd Koninkrijk?

Cannabis werd illegaal voor recreatief gebruik onder de Dangerous Drugs Act 1971 en is daarna een drug van Klasse B gebleven. Medicinale cannabis werd pas in 2018 gelegaliseerd voor patiënten met bepaalde zeldzame ziekten.

Hoe beïnvloedt het wettelijke kader de marktgroei in de Britse cannabisindustrie?

Strikte wettelijke kaders rond medicinale cannabisrecepten, vereiste invoer voor alle medicinale cannabisproducten en barrières in de regelgeving van organisaties zoals het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en de National Health Service (NHS) belemmeren de groei van de markt en de toegang voor patiënten in het Verenigd Koninkrijk.

Wat is de economische impact van cannabis op de Britse markt?

De Britse medicinale cannabismarkt zal tegen 2024 naar verwachting 1,2 miljard dollar waard zijn, wat bijdraagt aan het creëren van banen en potentiële belastinginkomsten van 5,5 miljard pond per jaar. Naast de marktwaarde heeft de industrie ook voordelen voor het milieu en de landbouw.

Hoe is de medicinale cannabismarkt in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren gegroeid?

Er is een significante jaarlijkse toename in de medicinale cannabissector, met een groei van 425% in privévoorschriften voor medicinale producten zonder vergunning. Het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting de op een na grootste markt in Europa worden voor medicinale cannabis.

Welke rol spelen privéklinieken en voorschriften bij de uitbreiding van de markt?

Privéklinieken, waaronder online diensten, pakken het probleem van beperkte NHS-voorschriften aan door patiënten een alternatieve route te bieden om toegang te krijgen tot medicinale cannabis, hoewel dit vaak duurder is.

Hoe beïnvloedt de regelgeving de hennep- en CBD-markt in het Verenigd Koninkrijk?

De Britse hennep- en CBD-markt wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van regelgeving, zoals de toelating van Novel Foods, die het landschap voor de industrie bepalen. Voorgestelde veranderingen zijn onder andere het verplaatsen van hennepvergunningen naar DEFRA en het herzien van THC-limieten om de groei van de industrie te stimuleren.

Welke strategische aanbevelingen zijn er gedaan voor de toekomst van de Britse cannabisindustrie?

De All Party Parliamentary Group for Cannabidiol beveelt aan om hennepvergunningen over te hevelen naar DEFRA, de Novel Food-regelgeving te stroomlijnen, haalbare THC-limieten in te stellen, huisartsen toe te staan cannabis voor te schrijven en de wetgeving te hervormen om investeringen aan te moedigen en af te stemmen op de wereldwijde marktontwikkeling.

Bron koppelingen

Laat een reactie achter

Home
Account
Winkelwagen
Zoek op
nl_NLDutch
Verken
Sleep